Авторизація
(050) 431-99-99
(067) 243-11-15

Законодавство

Конституцiя України

 

Закон Укриїни про Громадські об'єднання

Закон України Про громадськi органiзацiї

Закон України Про садiвничi товариства

 

Закон України Про архiтектурну дiяльнiсть

Закон України Про благоустрій населених пунктів

Закон України Про будівельні норми

Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Закон України Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, їх об'єднань, установ та органiзацiй за правопорушення у сфер мiстобудування

Закон України Про власнiсть

Закон України Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення державного регулювання у сферi будiвництва

Закон України Про державний ринковий нагляд контроль нехарчової продукцiї 

Закон України Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi

Закон України Про доступ до публiчної нформацiї

Закон України Про захист персональних даних

Закон України Про звернення громадян

Закон України Про кооперацію

Закон України Про лiцензування певних вид в госп дiяльност

Закон України Про мiстобудiвну дiяльнiсть

Закон України Про оподаткування прибутку пiдприємств

Закон України Про основн засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльност

Закон України Про основи мiстобудування

Закон України Про регулювання мiстобудiвної дiяльност

Закон України Про регулювання мiстобудiвної дiяльност

 

Кодекс України Водний

Кодекс України Господарський

Кодекс України Земельний

Кодекс України Кримінальний

Кодекс України Лісний

Кодекс України Податковий

Кодекс України Про адміністративні правопорушення

Кодекс України Про надра

Кодекс України Про працю

Кодекс України Цивільний

Кодекс Української РСР Житловий

 

ДБН Б.1.1-4-2009 Система мiстобудiвної документацiї  мiстобудiвного обгрунтування 1 частина

ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документацiї щодо визначення меж та режимiв використання зон охорони пам'яток архiтектури

ДБН Б.1.1-7-2007 Склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування територiї сiльради

ДБН Б.1.1-6-2007   Склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування територiї району

ДБН Б. 1.1-5-2007 Склад, змiст, порядок розроблення, погодж та затв.роздiлу iнженерно-техн чних заходiв

ДБН Б.2.4-4-97 Планування   забудова малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств

ДБН Б.2.4-3-95  Генеральнi плани сiльськогосподарських пiдприємств

ДБН Б.1-2-95 Склад, змiст, порядок розроблення, погодження   затвердження комплексних схем транспорту для мiст України

ДБН Б.2.4-2-94 Склад, порядок розроблення, погодження, затвердження мiстобудiвної документацiї для сiльських поселень

ДБН Б.2.4-1-94 Планування   забудова сiльських поселень

ДБН Б.1-1-93 СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населенних пунктів

ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Зміна N1

 

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 07.07.2011   109 (Перел к об'єктiв) - ПЕРЕЛІК об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 07.07.2011   109 (Порядок) - Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 07.07.2011   108 - Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 05.07.2011   103 - Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 24.06.2011   92 - Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 24.06.2011   91 - Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 02.06.2011   64 - Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 23.05.2011   53 - Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 16.05.2011   45 - Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 06.10.2010   392 - Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 27.01.2009   47 - Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Наказ Мiнрегiонбуду  вiд 18.11.2008   516 - Про затвердження Порядку уповноваження установ та організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 04.07.2008   301 - Про затвердження Порядку погодження в Мінрегіонбуді обгрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об’єктів промислової забудови та інженерно-транспортної інфраструктури

Наказ Мiнрегiонбуду вiд 19.11.2007   318 - Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю

 

Постанова КМУ вiд 05.10.2011   1017 - Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Постанова КМУ вiд 31.08.2011   921 - Деякі питання відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

Постанова КМУ вiд 09.06.2011   701 - Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів

Постанова КМУ вiд 01.06.2011   573 - Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

Постанова КМУ вiд 25.05.2011   559 - Про містобудівний кадастр

Постанова КМУ вiд 25.05.2011   558 - Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників

Постанова КМУ вiд 25.05.2011   556 - Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами

Постанова КМУ вiд 25.05.2011   555 - Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні

Постанова КМУ вiд 25.05.2011   548 - Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації

Постанова КМУ вiд 23.05.2011   554 - Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Постанова КМУ вiд 23.05.2011   553 - Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

Постанова КМУ вiд 23.05.2011   551 - Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396

Постанова КМУ вiд 23.05.2011   549  - Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції

Постанова КМУ вiд 11.05.2011   560 - Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ вiд 27.04.2011   557 - Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності

Постанова КМУ вiд 13.04.2011   466 - Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

Постанова КМУ вiд 13.04.2011   461 - Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Постанова КМУ вiд 05.12.2007   1396 - Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Постанова КМУ вiд 06.04.1995   244 - Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності